W trosce o wspólne bezpieczeństwo Pacjentów i personelu w gabinecie zamontowaliśmy specjalistyczne lampy biobójcze, generujące promieniowanie UV-C, które nieodwracalnie dezaktywuje bakterie, wirusy, pleśnie, grzyby, oraz wszelkie inne drobnoustroje.  Zamontowany system wydajnej wentylacji mechanicznej zapewnia stałą i kontrolowaną wymianę powietrza, oraz ciągłe intensywne przewietrzanie wszystkich pomieszczeń. Dodatkowo gabinet został wyposażony w wydajny oczyszczacz powietrza japońskiej firmy Daikin z technologią Streamer, która eliminuje wirusy, bakterie, pleśń i szkodliwe związki chemiczne.

Wdrożyliśmy także dodatkowe procedury polegające min. na: kompleksowej dezynfekcji całego gabinetu po każdej wizycie preparatami biobójczymi, ograniczeniu kontaktów z innymi osobami w gabinecie, zastosowaniu środków ochrony indywidualnej minimalizujących ryzyko transmisji wirusa. Mamy nadzieję. że podjęte przez nas środki zapewnią naszym Pacjentom i personelowi maksymalną ochronę.

Wizyty w naszym gabinecie będą obywać się zgodnie z poniższymi zasadami

  1. Wizyty umawiamy wyłączenie telefonicznie.
  2. Prosimy o przybycie na wizytę nie wcześniej niż 10 min przed umówioną godziną.
  3. Prosimy o nieprzychodzenie z osobami towarzyszącymi, za wyjątkiem dzieci (jedno dziecko i opiekun prawny).
  4. Prosimy o ograniczenie do minimum rzeczy osobistych przynoszonych do gabinetu.
  5. Po wejściu do gabinetu prosimy o stosowanie się do poleceń personelu.
  6. U Pacjenta przed wizytą zostanie wykonany pomiar temperatury.
  7. Preferujemy płatności bezgotówkowe.

Szanowny Pacjenci, jeśli podejrzewacie, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni mogliście mieć kontakt z osobą zarażoną wirusem SARS-CoV-2, prosimy o przełożenie wizyty na inny termin.

Zespół Dentalia